BELİRLİ SÜRELİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İdarelerimiz, istenilen bir süre içerisinde hazırlamış oldukları tüm ihale dosyalarında hukuki ve idari konularda destek alabilecekleri danışmanlık hizmetidir. Bilindiği üzere özellikle ihale süreçleri karmaşık ve bir çok mevzuat konusuna hakim olmayı gerektirmektedir. İdarelerimizde satınalma süreçlerinde görev alan personeller yoğun iş temposu içerisinde mevzuatı takip etmekte zorlanmaktadırlar. Bu ise yapılan iş ve işlemlerde doğal olarak eksik ve hatalar yapılmasına sebep olabilmektedir.

 

Kimi idarelerin kamu hizmeti sunduğu veyahut gelir getirici iş ve işlemler tesis ettiği göz önünde bulundurulduğunda alımların doru ve zamanında sonuçlandırılmasının ne kadar önemli olduğu görülecektir.

 

İdareler, belirlenen süreç içerisinde hazırladıkları tüm dosyalar için aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

 

* Teknik ve İdari şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

 

* İhale dokümanlarının hazırlanması sürecinde destek

 

* EKAP uygulaması esnasında destek

 

* İhale tekliflerinin ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecinde destek

 

* Komisyon çalışmalarının tüm süreçlerinde, yapılması gereken iş ve işlemlerde hazırlanması gereken tutanaklarda destek

 

* İtiraz ve itirazenşikayet süreçlerinde mevzuat desteği ve görüş sunulması

 

* Aşırı düşük teklif sorgulaması (gerekli ise) sürecinde destek

 

* Sürelere uygun iş ve işlem tesis edilmesi yönünden destek

 

* Sözleşmenin imzalanması süreçlerinde destek

 

* İhale dosyasının doğru ve eksiksiz düzenlenmesi

 

* İhale sonrası süreçlerde kabul ve muayene iş ve işlemleri

 

İdarelerimiz bu hizmeti aldıkları takdirde ihalelerin basit hatalarla iptal edilmesinin önüne geçebilecek, zaman ve maddi kayıpları engelleyebileceklerdir.

 

Ayrıca kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaklardır.

 

Süreç boyunca tüm çalışmalar ilgili kamu personeli ile birlikte ve kamu personeli eliyle yürütülecektir. Dolayısıyla personelin tüm süreç boyunca ilgili konu hakkında eğitilmesi de sağlanmış olacaktır.

 

Bu hizmet, ister uzaktan isterse yerinde verilebilmektedir. 

 

Hizmet süresi idarenin belirlediği ve ihtiyaç duyduğu süre kadardır. 

Doğru yerdesiniz...