İHALE DOSYASI

BAZINDA

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İdarelerimizin uzmanlık alanı dışında kalan veya yapılması sürecinde destek almaya ihtiyaç duydukları ihale dosyaları için danışmanlık hizmeti sunulmasıdır.

 

Bu süreçte sunulan hizmetler idarelerin isteğine göre şekillenmekle birlikte aşağıda ki gibidir.

 

* Teknik ve İdari şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

 

* İhale dokümanlarının hazırlanması sürecinde destek

 

* EKAP uygulaması esnasında destek

 

* İhale tekliflerinin ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecinde destek

 

* Komisyon çalışmalarının tüm süreçlerinde, yapılması gereken iş ve işlemlerde hazırlanması gereken tutanaklarda destek

 

* İtiraz ve itirazenşikayet süreçlerinde mevzuat desteği ve görüş sunulması

 

* Aşırı düşük teklif sorgulaması (gerekli ise) sürecinde destek

 

* Sürelere uygun iş ve işlem tesis edilmesi yönünden destek

 

* Sözleşmenin imzalanması süreçlerinde destek

 

* İhale dosyasının doğru ve eksiksiz düzenlenmesi

 

İdarelerimiz bu hizmeti aldıkları takdirde ihalelerin basit hatalarla iptal edilmesinin önüne geçebilecek, zaman ve maddi kayıpları engelleyebileceklerdir.

 

Ayrıca kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaklardır.

 

Süreç boyunca tüm çalışmalar ilgili kamu personeli ile birlikte ve kamu personeli eliyle yürütülecektir. Dolayısıyla personelin tüm süreç boyunca ilgili konu hakkında eğitilmesi de sağlanmış olacaktır.

 

Bu hizmet, ister uzaktan isterse yerinde verilebilmektedir. 

Doğru yerdesiniz...