ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET

SÜREÇLERİNDE

DANIŞMANLIK

HİZMETİ

Doğru yerdesiniz...

Bilindiği üzere ihale süreçleri birçok mevzuatın (Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler, Tebliğler gibi) bilinmesini gerektirmektedir.

 

İdareler yaptıkları ihalelere yönelik olarak kendilerine, istekliler tarafından yapılan şikayet süreçlerinde süresi içerisinde doğru bir şekilde cevap vermek zorundadırlar.

 

Yapılan şikayet başvurularında doğru ve yerinde yorumlamak ihalelerin iptal süreçlerini azaltacağı gibi idarelerin güvenilirliği yönünden de büyük önem taşımaktadır.

 

Bir ihale sürecinin hazırlık aşaması ve ilan aşaması ile yaklaşık 1 ila 2 ay arasında bir süreci kapsaması da dikkate alındığında, ihale iptal işlemlerinin ciddi bir iş kaybını engelleyeceği aşikardır.  İdareler öncelikli olarak ihaleleri hazırlarken elbette doğru ve tam bir hazırlıkla herhangi bir itiraz ve şikayet gelmeyecek şekilde hareket etmelilerdir. Ancak tüm bu çabalara rağmen Türkiye’de neredeyse her iki ihaleden birisine firmalar tarafından itiraz gelmektedir.

 

Firmamız tüm bu süreçlerde idarelere yapılan ister ilan sürecinde dokümana yönelik, ister ise ihale sonrasın komisyon kararlarına yönelik firmalarca yapılan şikayet başvurularında, gerekli hukuki dil ile kanunlar, yönetmelikler, tebliğler yanında emsal gösterilebilecek yargı ve KİK kararları eşliğinde gerekli görüşü hazırlayarak sunar. 

Doğru yerdesiniz...