PRODES EĞİTİMLERİ İLE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

UYGULAMALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMLERİ

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimleri

Bilindiği üzere, Türkiye’de ihale mevzuatı sık sık değişmektedir. Bu değişikliklere ise yoğun çalışma temposuna sahip olan ve kamu kurumlarının en yoğun birimlerinden birisi olan  satınalma sürecinde görevli personellerin yetişmesi ise mümkün olmamaktadır.

 

Kamu kurumlarında ilgili görevlerdeki personellerin kendilerini güncel tutabilmelerinin en doğru yolu ise yılda en az iki adet eğitim almalarıdır. Kurumlara özel yada genel katılımlı seminlerler yolu ile bu eğitimler alınabilir.

 

Kamu personelinin yeterli bilgiye sahip olması, ihale süreçlerindeki hataların önüne geçtiği gibi Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinde belirtildiği gibi saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

 

İhale eğitimlerinde özellikle yeni personellerin yararlanabilmesi için Türkiye’de ihale simülasyonunu ilk defa uygulayan ekibimiz tarafından “Uygulamalı Eğitim” verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, ihale sürecini baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.

 

İhale eğitimlerinde isteğe bağlı olarak özel müfredat belirlenebilmektedir. Bu sayede katılımcılar özellikle eksik olan bilgilerini tamamlama şansına erişmektedir.

 

Eğitim konuları temelde aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.

 

 • İhale Başlangıç Süreci

 • Teknik Şartname

 • Yaklaşık Maliyet Süreci

 • EKAP İşlemleri

 • İlan İşlemleri

 • İhale Komisyonu Görevlendirme İşlemleri

 • Dosya satış ve Teklif Zarfı Kabul İşlemleri

 • İhale Süreci İşlemleri

 • İhale Komisyonunun yetkileri ve çalışma esasları

 • Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

 • Yasaklılık kontrolü ve işlemleri

 • Vergi ve SGK borçlarının kontrolü

 • İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

 • Ekonomik ve mali belgelerin değerlendirilmesi

 • İhale Kararının hazırlanması ve Tebligatı İşlemleri

 • İtiraz ve İtirazen şikayet süreçleri

 • İhale sürecinde uyulması gereken süreler

 • Sözleşme süreci ve yapılması gereken işlemler

 • Sözleşmenin imzalanması ve EKAP ihale sonuç işlemleri

 • İş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

 

Burada belirtilen başlıklar temel bazı başlıklar olup, bilindiği üzere ihale mevzuatı ve sair mevzuat çok geniş konulardan oluşmaktadır. Burada konusu zikredilmeyen bir çok detaya da eğitimlerde yer verilmektedir.

 

Eğitimler genel ve ortak hükümler çerçevesinde verilebileceği gibi, Mal Alımı, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık İhalelerine yönelik özel olarak da verilebilmektedir.

 

Eğitimler sonunda istenildiği takdirde katılımcılara özel olarak hazırlanan UYGULAMALI İHALE SİMÜLASYONU yapılabilecektir.

 

Tüm eğitimler uzman personeller ve eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimcilerimiz en az 10 yıllık tecrübeye sahip ve en az 50 üzerinde seminer veren kişilerden seçilmektedir.

Doğru yerdesiniz...