Hak Kaybına

Uğradığınızı

Düşünüyorsanız

Doğru Adrestesiniz

Firmalar, katıldıkları ihalelerde bir çok aşama da haksızlıklar veya hatalı kararlar neticesinde hak kaybına uğrayabilmektedir. 

Bu süreçleri 3 gruba ayırabiliriz. 

1. Firmalar ihale dokümanında istenilen ve rekabeti daralttığını, istenilen bir belge yüzünden ihaleye iştirak edemediklerini veya teknik bir kriterin rakiplerine avantaj kendilerine ise dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor ise ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilirler. 

Bu itirazlar ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar ihaleyi yapan idareye yapılmalıdır. 

2. Firmalar katıldıkları ihalelerde hangi gerekçe ile olursa olsun değerlendirme dışı kaldıklarında veya rakiplerinin haksız bir şekilde avantaj sağlayarak ihaleyi aldıklarını düşündüklerinde yine idareye şikayet başvurusunda bulunabilirler. 

 

Bu itirazlar, ihale kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 takvim günü içerisinde ihaleyi yapan idareye yapılır. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlarsa takip eden ilk iş günü şikayet başvurusunun son günüdür. 

3. Firmalar, katıldıkları ihalelerde hak kaybına uğramalarının ardından, idareye yapmış oldukları başvuruların reddedilmesi durumunda ise bir üst başvuru makamı olan Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

Bu süre ise idare tarafından başvurunun reddedildiğine dair yazının tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 takvim günüdür. 

Prodes Danışmanlık, tüm bu süreçlerde firmaların yanında bulunarak doğru yerde doğru hamleleri yapmaları için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Şikayet ve İtirazen şikayet yazılarını uzman ekibimiz ve avukatlarımız ile sizler adına hazırlamaktayız. Bu süreçlerde tüm hukuk konuları incelenmekte, Kamu İhale Kurul Kararları, Mahkeme ve yüksek yargı kararları (Sayıştay, Danıştay, Yargıtay) ışığında tamamen mevzuata dayalı ve örnek kararlar ile hazırlanmaktadır. 

Birçok firma başvuru yetersizliği nedeniyle hak kaybına uğramakta  hatta başvuru sürelerini dahi kaçırabilmektedir. Bu süreçleri doğru yönetmek ise hakkınız olan işi almak için büyük bir fırsatttır. 

Şikayet süreçlerinizde prodes danışmanlığından faydalanabilirsiniz. 

Doğru yerdesiniz...