PRODES EĞİTİMLERİ İLE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

MALİ MEVZUAT MEVZUATI EĞİTİMLERİ

Mali Mevzuat Eğitimleri

İhale süreçleri sadece 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu dışında birçok süreçten daha oluşmaktadır. Özellikle satınalma süreçlerinde çalışan personeller mutlaka 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na da hakim olmalıdırlar. İhale süreçlerini ilgilendiren birçok konu bu kanun ve sair mevzuatının içerisinde bulunmaktadır.

 

Satınalma personelinin dışında, tahakkuk, ambar görevlileri ve yöneticiler gibi personellerin de katılabileceği mali mevzuat eğitimlerine yönelik bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu temel eğitimi

  • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi

  • Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu eğitimleri,

  • İç kontrol Sistemi Eğitimleri

 

Burada belirtilen başlıklar temel bazı başlıklar olup, bilindiği üzere mali mevzuat ve sair mevzuat çok geniş konulardan oluşmaktadır. Burada konusu zikredilmeyen bir çok detaya da eğitimlerde yer verilmektedir.

 

Tüm eğitimler uzman personeller ve eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimcilerimiz en az 10 yıllık tecrübeye sahip ve en az 50 üzerinde seminer veren kişilerden seçilmektedir. 

Doğru yerdesiniz...