İhtiyacınız olan güncel mevzuat dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz

İhale Mevzuatı 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu İhale Genel Tebliği 

Kamu İhale Genel Tebliği Ekleri

Parasal Limitler Tebliği 

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

EK-1-  Mal Alım Standart formlar

EK-2- Mal Açık İhale Usulü Tip İdari Şartname

EK-3- Mal Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-4- Mal Belli İstekliler Tip İdari Şartname

EK-5- Mal Pazarlık (b)(c)(f) Tip İdari Şartname

EK-6- Mal Pazarlık (a)(d)(e) Tip İdari Şartname

EK-7- Mal Tip Sözleşme

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

EK-1-  Hizmet Alım Standart formlar

EK-2- Hizmet Açık İhale Usulü Tip İdari Şartname

EK-3- Hizmet Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-4- Hizmet Belli İstekliler Tip İdari Şartname

EK-5- Hizmet Pazarlık (b)(c)(f) Tip İdari Şartname

EK-6- Hizmet Pazarlık (a)(d)(e) Tip İdari Şartname

EK-7- Hizmet Tip Sözleşme

EK-8- Hizmet Genel Şartname

Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

EK-1-  Yapım İhaleleri Standart formlar

EK-2- Yapım İhaleleri Açık İhale Usulü Tip İdari Şartname

EK-3- Yapım İhaleleri Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-4- Yapım İhaleleri Belli İstekliler Tip İdari Şartname

EK-5- Yapım İhaleleri Pazarlık (b)(c) Tip İdari Şartname

EK-6- Yapım İhaleleri Pazarlık (a)(d)(e) Tip İdari Şartname

EK-7- Yapım İhaleleri Tip Sözleşme

EK-8- Yapım İhaleleri Genel Şartname

Danışmanlık İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

EK-1-  Danışmanlık İhaleleri Standart formlar

EK-2- Danışmanlık Hizmetleri Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-3- Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname

EK-4- Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme

Mali Mevzuat ve Diğer Gerekli Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

213 Vergi Usul Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

237 Sayılı Taşıt Kanunu